neděle 15. prosince 2013

Globálně působící politické strany

V textu jsou uvedeny alternativní možnosti vzniku Globálně působících politických stran, o kterých se píše v článku PROGNÓZA BUDOUCNOSTI LIDSTVA.
Je nesporné, že se bude míra plánovitosti, cílevědomosti a systematičnosti v působení lidstva na planetu postupně zvětšovat, takže budoucnost nebude nutné předvídat s velkou mírou vlivu náhodných jevů tak, jak se předpovídá např. počasí.
V uvedeném článku je řešení problému vzniku globálně působících politických stran popsáno velmi stručně: 
"Podstata řešení problému potřebné změny mocenské organizace spravující svět je jednoduchá. Prostě celosvětově působící politické strany představí lidstvu své vize, jak by měla optimální správa světa vypadat. Následně v celosvětových volbách si lidé zvolí tu vizi, kterou si budou přát.
Materiálně (technicky, ekonomicky i jinak) jsou podmínky pro práci celosvětově působících politických stran již vytvořené. Podmínky pro provedení celosvětové volby v nejbližší v úvahu připadající možné době jejich konání, budou zcela určitě existovat.
Nejrychleji vzniknou celosvětově působící politické strany, když se národní a státní strany pospojují do celků vyznávajících stejné nebo podobné hodnoty a principy. Někdo by možná dal přednost stranám nově založeným, stávající se mu mohou jevit příliš prohnilé. Upřednostňovat některou z těchto cest nemá význam, protože je určitě možné obojí."
Uvedené alternativy vzniku celosvětově působících politických stran jsou málo pravděpodobné. Pravděpodobnější je, že celosvětově působící politické strany budou vznikat postupně v návaznosti na vývoji globální mocensko-politické struktury správy planety.
Je pravděpodobné, že předlohou pro vznik a vývoj celosvětové mocensko-politické struktury může být vznik a vývoj Evropské unie. Z tohoto hlediska je možné  Evropskou unii chápat jako experiment prověřující problematiku  vybudování globální mocensko-politické struktury. Experiment, který umožňuje získat cenné poznatky a zkušenosti.
Teoreticky je možné uvažovat o tom, že by se Evropská unie stala zárodkem Globální unie, ke které by se postupně připojily všechny státy světa, ale to je málo pravděpodobné.

Žádné komentáře :

Okomentovat