úterý 26. prosince 2017

Komentář

Súčasný systém je u konca,  to nie že len teraz elita vládne, tisícročia je to tak, feudáli a poddaní.
Teraz je však ľudí veľa, planéta Zem pri súčasnej spotrebe už nestačí, a z náboženského hľadiska je to tak dané Bohom, že dôjde k obrovskej zmene systému světa.