čtvrtek 23. března 2017

VÝVOJ MEZINÁRODNÍ POLITICKÉ SCÉNY

Vývoj politického uspořádání světa nelze zastavit, a proto se o to část globálně vlivných politiků pokouší marně. 
Stávající mezinárodní politická scéna se v podstatě vyvíjí ve velké míře bez globálně platných pravidel. Lidstvo není oficiálně centrálně řízeno, a proto jeho existenci ohrožuje narůstající množství různých krizí, přičemž intenzita i četnost těchto rozmanitých krizí narůstá s rozvojem vědy a techniky. Stagnující vývoj mezilidských vztahů, především v mezinárodní politice,  je nezbytné přizpůsobit rychle se vyvíjející materiálně technické základně světa.
Sortiment všeho, co lidi ve vyspělých státech světa potřebují k uspokojování svých potřeb, roste stále se zrychlujícím tempem, přičemž vývoj  mezilidských vztahů zejména v mezinárodní politice stagnuje. Jinak řečeno: „Bouřlivý vývoj vědy a techniky se dostává do stále většího rozporu s tradicemi svázaným prováděním praktické politiky, především mezinárodní.“ Nadneseně řečeno: "Lidstvo na politické scéně řídí dav vrcholových politiků jednotlivých států, ve kterém se čas od času větší nebo menší část tohoto davu dohodne na vykřikování víceméně nejasného hesla, kterým se potom tato část davu více či méně řídí".  Uvedený stav globální politické scény má ve svém důsledku zhoubný vliv na vývoj politiky v rámci celého lidstva. S malou mírou nadsázky je možné označit stávající správu světa jako téměř dokonalý chaos v existující současnosti i v nastávající budoucnosti celé civilizace.
Války, v nichž se ničí vytvořené hodnoty a maří lidské životy, jsou vnímány jako něco samozřejmého a normálního. Existence tak zvaného Islámského státu a nárůst terorismu na celém světě je výzvou ke spojení všech světových mocností, které by se mněly dohodnout na společném postupu v boji proti mezinárodnímu terorismu. Při té příležitosti by se mocnosti mohly dohodnout na vytvoření celosvětově uznávaných pravidlech platných při realizaci mezinárodní politiky, to je v podstatě by se mněly dohodnout na vzniku nové globální politické organizace, která by umožňovala efektivně centrálně řešit mírovou cestou všechny globální problémy lidstva. Jedna možná cesta vzniku uvedené globální politické organizace je popsána v článku NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html