úterý 27. prosince 2016

SVĚT V ROCE 2017

Rok 2017 bude dle předpovědi titulní stránky časopisu The Economist rokem obrovských změn, ve smyslu pojetí chápání světa a života jako takového. Doposud nikdy nebyly použity k prognóze budoucnosti v The Economist tarotové karty, pročež se nabízí myšlenka do jaké míry má tato předpověď jinou váhu, než předpovědi předchozích let. V zákulisí The Economist stojí dva rodinné klany Rotchildové a Angelliové (Fiat), proto má každoroční předpověď globální význam.
Toliko úvodem a můžeme přejít k symbolickému výkladu. Titulní stránka zobrazuje hvězdnou oblohu a osm tarotových karet. Dále nápis „svět v roce 2017“ a „Planet Trump“ (Trumpova planeta). Hvězdná obloha symbolizuje, že události spojené s rokem 2017 budou mít, nejen globální význam, ale též význam v rámci universa, jinými slovy oči celého vesmíru jsou upřeny k naší planetě Zemi a čekají jak si my, jako lidé povedeme. Osm tarotových karet je pečlivě uspořádáno až na dvě, tyto jsou pootočeny. Pootočení je u jedné doleva a u druhé doprava. Teď si prosím pro lepší pochopení představte hodinový ciferník, kde doleva znamená minulost a doprava budoucnost, myšleno pochopitelně v čase. A nyní už k samotným kartám.
Karta číslo 1: The Tower – Věž
Věž v tomto smyslu znamená věž strážní (ostrahu), jenž je zasažena bleskem, od vrchu se rozpadá a hoří, za ní dva zástupy lidí nesoucích vlevo symbol komunismu a vpravo symbol křesťanství. Zde se dá konstatovat rozpad starého myšlení, které démonizovalo historickou minulost (levá strana) Ruské federace a rozpad křesťanských dogmat. Na dveřích je list papíru s nápisem zavřeno, stráž propuštěna. Oba davy se spojí u vyhořelých základů věže. Protože u tarotu první karta souvisí s poslední, která je pootočena doprava, symbolizuje tento fakt budoucí možnost spojení západu s východem a zborcení starých myšlenkových vzorců. Taktéž ti, co střežili toto tajemství, ztratí moc.
Karta číslo 2: The Death – Smrt
Nad vyprahlou zemí a vyschlými řekami stojí smrt na svém oři, za ní obrovský vodní hřib. Kruté sucho a sužující hmyz. Zde se dá usoudit, že má dojít k umělému vyvolání kataklyzmatu, které způsobí sucha a bídu o vodu, což se již děje, (Geoengineering). Paradoxně tato fatální chyba může spojit svět, jako na předchozí kartě.
Karta číslo 3: Judgement – Soud
Zde můžeme vidět Donalda Trumpa, trůnícího na severoamerickém kontinentu v křesle z americké vlajky, držícího korunovační klenoty. Na vršku žezla je orlice, používaná Římany, později nacisty – symbol říše. Z toho vyplívá, že se tento prezident pokusí o návrat ke skutečným hodnotám a obrátí USA tam, kde byli před tím, než se začali věnovat válčení. (Pootočení doleva). Tento projekt má rozměr říše.
Karta číslo 4: The Magician –  Mág, kouzelník
Tato karta zobrazuje mága, který v brýlích virtuální reality (jeho světa) vytváří na 3D tiskárně uniformitu. V pravé ruce drží symbol spoutání lidské přirozenosti, která je již osvobozena od dvou obtočených hadů (tito symbolizovali zakrnělost šišinky – spoutání kundalini).  Svatozář znamená splnění poslání a symbol nekonečna, nebo též smyčka ukazuje, že takto skončil, bez možnosti povznésti se. Z toho vyplívá, že lidé ve spárech těchto mágů procitnou a osvobodí se.
Karta číslo 5: The World – Svět
Karta svět odhaluje odvěké propojení kultur. Stavby zobrazují stavby – Egypt, antika, křesťanství. Pod deštníkem (záštitou) Umbrelly (společnost, která má na starosti kulturní činnost na celém světě) se skrývají veškeré atributy kulturního dění. Zavřená kniha, obraz a masky znamenají tisk, televize, divadlo, politika a showbusiness. Zkrátka vše, co chceme, abyste si mysleli. Pouze portrét – lidská bytost a otevřená kniha – otevřená mysl (srdce), jsou slunci nejblíže. Z této karty mám radost. Znamená totiž asi tohle: nečtěte mainstream, neposlouchejte, co vám kdo nakuká, vyhoďte televizi a konečně, zabývejte se sami sebou, abyste mohli být k užitku druhým.
Karta číslo 6: Wheel of Fortune – Kolo štěstí
Tato karta zobrazuje kolo štěstí, na kterém jsou přivázáni politici Merkelová, LePenová a Wilders, představitelé protikladných stran evropské politiky, spolu s vlajkami svých zemí. Podle tarotu Aleistera Crowleyho je karta kolo štěstí principem příležitosti či úspěchu. Markelová je hlavou dolů oslabena bleskem, Gert Wilders je ve stagnační poloze a Marie LePen na vzestupu. Pod nimi jsou však dvě volební urny, to znamená, že jeden musí z kola ven. Červená zem pod nimi značí červený koberec slávy, který svou krvavou barvou symbolizuje oběti cesty za slávou. Na jedné straně by se dalo říct, že je štěstěna vrtkavá záležitost, na straně druhé to však ukazuje, že je jedno, kdo si urve svůj díl slávy, protože o té to není. Je to tedy jenom další dúkaz divadla na lidské bytosti se jménem politika.
Karta číslo 7: The Hermite – poustevník
Poustevník je v tarotu symbolem moudrosti prozření. Svítí na cestu, rozsvěcuje hvězdy, to je jeho poslání. Na kartě vidíme protestující zástup lidí proti globalizačním platformám. Dle pukliny na straně severní Ameriky rozsvěcuje hvězdy právě těmto zástupcům protestního průvodu. Znamená to, že zatím co se zbytek světa probouzí, obyvatelé země Amerického snu potřebují posvítit na cestu. Zatím co odhodlaně kráčí úžlabím skal, pouze poustevník shůry vidí jejich budoucnost. Bylo by to krásné, kdyby první signál proti globalizační politice přišel právě odtud, to však vidí jenom moudrý poustevník.
Karta číslo 8: The Star – Hvězda
Když jsem viděl tuto kartu poprvé, zaradoval jsem se. 14 hvězd s osmi cípy, uprostřed kometa – vlasatice a hlavně pootočení karty doprava – do budoucna a ještě ke všemu karta s pořadovým číslem osm, to je prostě nádhera. Takže jedno po druhém. Pootočení doprava – budoucnost, osmicípé hvězdy a karta číslo osm – zde se na chvíli zastavím. Osm = oktáva, opakování jedničky o level výše. Číslo sedm znamená dovršení, číslo osm povznesení. Proč jsem si tím tak jist? Je sedm dní ve stvoření, osmým dnem je znovu pondělí, jenom o týdenní zkušenost více. Je sedm čaker, osmá korunní čakra je opakováním první o level výše. Je sedm tónů ve stupnici, osmý tón je oktávou tónu prvního o level výše. Sečteno a podtrženo rokem 2017 začíná vzestup, posun, transformace či probuzení, můžeme to nazývat jakkoliv. 14 hvězd – průvodců, 10 bílých hvězdiček plus jedenáctá vlasatice nad krvavým měsícem symbolizuje první zatmění měsíce 11. února 2017. Zde může jít i o planetu Mars odkud čtrnáct průvodců směřuje a provedou první lidské bytosti do páté dimenze. Vlasatice, stejně tak osmicípá hvězda znamená od věků příchod spasitele, narození Ježíše, příchod nového věku přechod z kvantitativního na kvalitativní vědomí a povědomí o světě a životě.
Co říci závěrem? Celý vesmír upírá svou pozornost na to, jak se s tím popereme, protože změny u nás se projeví celoplanetárně a tvůrcům této symboliky nezbývá, než poděkovat za to, že už nemohou lhát. Přeji vám všem láskyplné vkročení do roku 2017 a mějte srdce otevřené.

Žádné komentáře :

Okomentovat